Wyłączny przedstawiciel technologii Biodry w Polsce

Jako wyłączny dystrybutor technologii Biodry w Polsce, proponujemy Państwu metodę bezinwazyjnego osuszania budynków.

Ekspertyzy wilgotności

W oparciu o przeprowadzone badania i pomiary wykonujemy oceny i ekspertyzy wilgotności obiektów, pozwalające na zdefiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla budynku.
W celu opracowania rozwiązań likwidacji przyczyn zawilgocenia budynków badamy m.in. procent zawartości wody w murach, wilgotność kondensacyjną, stan izolacji poziomej i pionowej, stan wentylacji, stopień wysoleń, zagrzybienia i zapleśnienia ścian i murów.

Wilgoć kapilarna

Przyczyną powstawania wilgoci kapilarnej są w głównej mierze wody gruntowe podciągane w górę suchych części budynku. Pojawiająca się przeważnie w starszych, pozbawionych izolacji budynkach, przybiera formę poziomych fal zawilgocenia widocznych w dolnych partiach muru na wysokości od 1 do 1,5 m.

Bezinwazyjne osuszanie

Oferujemy bezinwazyjne osuszanie budynków technologią Biodry, pozwalającą na pozbycie się wilgoci bez fizycznej ingerencji w struktury ściany. Montowane przez nas, niewielkich rozmiarów urządzenie nie potrzebuje dodatkowego zasilania, dzięki czemu jest całkowicie bezkosztowe w eksploatacji.

gray computer monitor

Kontakt